Witaj w �wiecie internetowego pokera!

Graczy ONLINE: 292

Skontaktuj si� z Nami!

POKER - Zanim zaczniesz grac - podstawowe wskaz�wki dla pocz�tkuj�cych! Witaj w �wiecie internetowego pokera! Jeste� gotowy do gry? Kasa na koncie? Oprogramowanie zainstalowane ? Nie tak szybko... Przeczytaj ten materia� zanim zaczniesz gra�. Gwarantujemy, �e nie po�a�ujesz. Pewnie, �e mo�esz to ola�. Ale kiedy za kilka tygodni, bogatszy o do�wiadczenie (prawdopodobnie) ubo�szy o kilkaset dolc�w przeczytasz go jeszcze raz, przy ka�dym punkcie b�dziesz potakiwa� g�ow�... A nie m�wili�my?


Polecane przez nas kasyno internetowe: SPORTINGBET
Nie przegap!! 500 EUR Bonusu oraz zestaw pokerowy na start!!Oto kilka podstawowych wskaz�wek dla wszystkich, kt�rzy jeszcze nie grali w poker przez internet.

1. Nie panikuj grajac w poker

Pocz�tek mo�e wydawa� si� koszmarny. D�uga lista stolik�w do gry, ca�y czas co� si� pojawia, co� znika, co� przesuwa. Wchodzisz na stolik i jest jeszcze gorzej - karty �migaj� po stole, �etony przesuwaj� si� mi�dzy graczami w ekspresowym tempie, jakie� komunikaty wyskakuj� Ci przed nosem, masz za co� p�aci� ale nie wiesz za co - raaaaatunku!!! Bez paniki - najpierw zapoznaj si� z funkcjonowanie pokoju pokera - spokojnie zajrzyj na przyk�ad tutaj: http://www.akademiapokera.pl/main.html#pokerroom http://www.akademiapokera.pl/main.html#stolik Je�li nie lubisz czyta� - po prostu wejdz na stolik gdzie graja inni i spokojnie obserwuj co si� dzieje. Pami�taj chaos poker tylko pierwsze z�udzenie. Po paru godzinach gry poker sam stwierdzisz, �e ca�e oprogramowanie zrobione jest maksymalnie przejrzy�cie a Ty bez problemu wiesz kto gra, za ile i co si� dzieje na stole. A je�li wkr�cisz si� maksymalnie - b�dziesz gra� tak jak zawodowcy - na kilku sto�ach jednocze�nie!

2. Zacznij od freerolli

Freerolle to darmowe turnieje, gdzie pul� funduje operator pokera. To znakomita metoda �eby bez ponoszenia ryzyka finansowego pozna� tajniki gry, funkcjonowanie oprogramowania i zasmakowa� pierwszych poker zwyci�stw. Pami�taj jednak, �e gra w takich turniejach cz�sto odbiega od dobrego , rzetelnego pokera - ludzie graj� cz�sto od niechcenia - w ko�cu nie maj� nic do stracenia. Poczekaj a� szale�cy si� wykrusz� i postaraj si� zgarn�� troch� z darmowej kasy!3. B�d� cierpliwy i wybredny!

Ka�dy dobry pokera na pewno zaliczy cierpliwo�� do podstawowych cech dobrego gracza. Nie graj kr�la z czw�rk� tylko dlatego, �e kr�l to mocna karta. Poczekaj, a� do ten kr�l przyjdzie z drugim kr�lem albo z asem. Wtedy zaatakuj! Na samym pocz�tku w holdemie ogranicz poker swoje r�ce kt�rymi wejdziesz do rozdania do: AA, KK, QQ, AK, AQ, AJ, JJ, 10-10. Je�li nie b�dzie przebi� przed flopem, mo�esz dop�aci� za jego obejrzenie z ni�szymi parami - jednak je�li na stole nie pojawi si� karta kt�ra da ci tr�jk�, my�l o ewakuacji z rozdania.

4. Poker online to gra dla cierpliwych Nie daj si� sprowokowa�

Masz �redni� kart� a jaki� cwaniak rzuca wszystko co ma na st�? I to ju� trzeci raz z rz�du? Sprawdzi� czy nie? Lepiej nie. Poczekaj. Odpu�� teraz, ogolisz go za moment. Dobierz uk�ad, na kt�rego nie ma mocnego i pozw�l mu tak blefowa�. Zgarniesz jego kas� z podw�jn� satysfakcj�. Blefy i ostre przebicia zostaw zawodowcom. Tylko tak masz szans� zosta� jednym z nich...

5. Miej za co gra�

Masz od�o�one 5$ i wbijasz si� na stolik ze stawkami 0,25/0,50 ? Liczysz na to �e szybko si� "podwoisz" i potem jako� p�jdzie? Bez z�udze� rekiny tylko poker czekaj� na takie p�otki. B�d� pewny, �e przy pierwszym czy drugim wej�ciu za gry kto� z 50$ dolarami na stole zaproponuje Ci gr� o wszystko co masz. I co wtedy? Licz si�y na zamiary. Zacznij od najni�szych stawek i wchod� na stolik poker z maksymaln� mo�liw� kwot� (np. stoliki na stawki 0,05/0,10 to maks 10$ buy-in). Po pierwsze masz komfort psychiczny, po drugie mo�esz tylko tak zmaksymalizowa� Twoje zyski. Na pewno poker wyci�gniesz z rozdania wi�cej je�li trafisz karet� i ch�tnego do grania maj�c przed sob� 10$ ni� ostro�nie wp�acone 2,50$. Pami�taj - nidy nie wygrasz od jednego przeciwnika wi�cej ni� masz sam na stoliku - dlatego warto mie� maksa!

6. Przetestuj miniturnieje poker online

Z do�wiadczenia wiemy, �e pocz�tkuj�cy gracze maj� du�o wi�cej frajdy z gry w jednostolikowych turniejach (zwanych Sit'n'Go albo Single Tournament). Wynika to z faktu, �e mo�na z poker g�ry przeznaczy� na wpisowe tak� kwot� na jak� nas sta� i d�u�ej si� za to pobawi�. Ka�dy gracz poker otrzymuje za ni� tak� sam� liczb� poker �eton�w i zaczyna si� walka, kt�rej poker celem jest wyeliminowanie pozosta�ych graczy. W przeciwie�stwie do gry stolikowej (cash games) do miniturniej�w trzeba zarezerwowa� sobie troch� wi�cej czasu ale na pocz�tek warto!

7. Nie graj po alkoholu

Poker to nie samoch�d, nikt Ci nie zabroni drinka albo dw�ch przed w�asnym komputerem. Niby nie. Ale Tw�j bud�et nast�pnego dnia b�dzie czu� si� gorzej ni� Twoja g�owa. Je�li nie wierzysz - zapytaj zaklady sportowe tych kt�rzy ju� troch� graj�. My Ciebie inaczej ju� nie umiemy przekona� ;)

8. Nast�pne rozdanie ju� za par� sekund

Nie trzymaj si� kurczowo Twojej wspania�ej parki sz�stek kiedy na flop wyjecha� kr�l, as, walet i towarzystwo zaczyna ostro licytowa�. Nie warto. Pewnie, jest par� procent szansy na to, �e trzecia sz�stka dojdzie na samym ko�cu. Ale w tym wypadku opytmizm zostaw naiwnym. Odpu��, za moment kolejne rozdanie...

9. Bad� fair wobec Losu

Pokerzysta nie wierzy w szcz�cie albo pecha. Jest tylko Statystyka. A ta lubi mie� humory. Je�li chcesz gra� w karty, musisz nauczy� si� Jej wybacza�. Dlatego je�li trafisz dzisiaj niewiarygodnym fartem kart�, dzi�ki kt�rej zgarniesz mega pul� - zapami�taj ten moment. I przypomnij go sobie, kiedy tw�j kolor na asach poleci na fulla przeciwnika... Taki jest poker...

10. Nie bierz przyk�adu z leszczy

Kto� ogra� w�a�nie Twoje A-A bo mimo podbitek zosta� w grze z 7-2 i jako� mu dosz�y te dwie dw�jki poker jeste� w�ciek�y i chcesz si� odegra� z czymkolwiek "bo to i tak loteria?". Na kr�tk� met� tak. Ale na poker d�ug� tacy poker jak oni tylko dok�adaj� do interesu. A ty masz na tym interesie trzyma� r�k�. Nie przejmuj si�. Graj swoje a profity poker przyjd� z czasem. Podejmuj dobre decyzje, a Statystyka Ci wynagrodzi! Nie my�l o tym ile leszcz wygra� w tym rozdaniu, pomy�l ile przegra w Pacific Poker stu nast�pnych wchodz�c z takim szmelcem! (c) massca, AkademiaPokera.pl 2006

Graj z nami w poker online gry hazardowe kasyno internetowe wejdz napewno nie pozalujesz